Išči
Filters
Close

Pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja spletnega centra www.In-Sert.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2), na podlagi priporočil GZS in mednarodnih kodeksov za e-poslovanje.


S spletno stranjo www.in-sert.si (v nadaljevanju »trgovina« ali »In-Sert«) upravlja podjetje IN SE RT d.o.o., ponudnik storitev e-poslovanja (v nadaljevanju »ponudnik«). Ob registraciji na spletni strani www.in-sert.si, obiskovalec pridobi uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte ter geslo. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. Z registracijo obiskovalec postane uporabnik in pridobi pravico do nakupa.

Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje spletnega centra In-Sert, pravice uporabnika ter poslovni odnos med ponudnikom in kupcem.

 

Dostopnost informacij

(povzetek zakonodaje)

Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:

 • a) identiteto podjetja (ime in sedež podjetja, številka registra),
 • b) kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),
 • c) bistvene značilnosti blaga oziroma storitev (vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami),
 • d) dostopnost artiklov (vsak artikel ali storitev, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v razumljivem roku),
 • e) pogoje dostave artiklov ali izvršitve storitve (način, kraj in rok dostave),
 • f) vse cene morajo biti jasno in nedvoumno določene in razvidno mora biti prikazano, ali že vsebujejo davke in stroške prevoza,
 • g) način plačila in dostave,
 • h) časovno veljavnost ponudbe,
 • i) rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop; poleg tega tudi o tem, če in koliko stane kupca vračilo artikla,
 • j) pojasnilo postopka ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

 

Ponudba artiklov

Zaradi narave poslovanja preko svetovnega spleta se ponudba na spletni strani www.in-sert.si ažurira in spreminja pogosto in hitro. Cene v spletni prodajalni se lahko spreminjajo brez predhodnega obvestila in se lahko razlikujejo od rednih cen v fizičnih trgovinah podjetja IN SE RT d.o.o.. Kljub prizadevanjem, da bi zagotovili najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni ali dobavi napačen, prav tako je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične. Fotografije ne zagotavljajo dejanskih lastnosti artikla. Ponudba artiklov v spletni trgovini je veljavna do razprodaje zalog oz. do drugih rokov, če je pri posameznem artiklu posebej določena veljavnost. Pri nakupu veljajo cene v trenutku potrditve naročila, kar pomeni, da je naročilo dobilo status »Naročilo potrjeno«. Vse cene so navedene v EUR in vključujejo DDV. Cene so predstavljene kot spletne cene, ki velja za nakup preko spleta v primeru 100 % plačila z gotovino ali plačilo predračuna z nakazilom na TRR oz po spodnjih pogojih.

 

Potrošnik ima v primeru prodajne pogodbe, sklenjene na daljavo (kamor sodi tudi nakup prekospletne trgovine), v skladu s 43č. členom Zakona o varstvu potrošnikov (v nadaljevanju: ZVPot) pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga obvesti prodajalca, da odstopa od pogodbe, pri tem pa mu ni potrebno navajati razloga za svojo odločitev.

Obvestilo o odstopu lahko potrošnik v skladu z 43d. členom ZVPot predloži podjetju:

- na obrazcu, z vsebino predpisano s Pravilnikom o obrazcih v zvezi z uveljavljanjem pravice do odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov (Uradni list RS, št.43/2014)

ali

- z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe (lahko je tudi ustna, npr.izjava podana preko telefona, vendar pa je v primeru spora, breme dokazovanja, ali je bila ta izjava sploh podana, kdaj je bila podana itd., na strani potrošnika)

ali

- preko spletne strani podjetja, če podjetje potrošniku ponudi možnost, da na tak način elektronsko izpolni in predloži obrazec za odstop ali poda ustrezno nedvoumno izjavo o odstopu.


Zgolj vračilo prejetega blaga v roku za odstop od pogodbe brez posebnega sporočila/izjave o odstopu tako ne šteje za odstop od pogodbe. Enako za odstop od pogodbe v skladu z ZVPot ne šteje zgolj zavrnitev sprejema blaga sama po sebi.


Že prejeto blago mora potrošnik vrniti podjetju najkasneje v 14 dneh po obvestilu o odstopu od pogodbe na svoje stroške. Če potrošnik odstopi od pogodbe, mu mora podjetje vrniti vsa prejeta plačila, in sicer nemudoma oziroma najkasneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe. Lahko pa podjetje zadrži vračilo prejetih plačil dokler ne prevzame blaga, vrnjenega s strani potrošnika, ali dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj, razen če podjetje ponudi možnost, da samo prevzame blago.

Zakon o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS, Uradni list RS, št. 81/2015)

32. člen

(obveščanje potrošnikov s strani ponudnikov)

(1) Ponudnik pred sklenitvijo pogodbe na svoji spletni strani in v splošnih pogojih poslovanja, če jih ima, jasno, enostavno in razumljivo seznani potrošnika, katerega izvajalca IRPS priznava kot pristojnega za reševanje spora, ki ga potrošnik lahko sproži v skladu s tem zakonom. Ponudnik objavi vsaj firmo, elektronski naslov in telefonsko številko priznanega izvajalca IRPS oziroma izvajalcev IRPS. Če ponudnik nima spletne strani in splošnih pogojev poslovanja, objavi podatke o priznanem izvajalcu IRPS iz prejšnjega stavka na drug primeren način.

(2) Kadar se potrošnik s pritožbo obrne neposredno na ponudnika in pritožbi ni ugodeno z notranjimi postopki ponudnika za reševanje pritožb, mu ponudnik pošlje informacijo iz prejšnjega odstavka na trajnem nosilcu podatkov skupaj z razlogi za zavrnitev pritožbe.

(3) Ponudnik, ki ne priznava nobenega izvajalca IRPS, kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki ga potrošnik lahko sproži v skladu s tem zakonom, potrošnika na to posebej opozori na svoji spletni strani in v splošnih pogojih poslovanja, ali na drug primeren način, če nima spletne strani in splošnih pogojev poslovanja.

(4) Ponudniki, ki se ukvarjajo s spletno prodajo ali spletnimi storitvami, na svoji spletni strani objavijo elektronsko povezavo na platformo za SRPS.

 

SOGLASJE ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

 

S posredovanjem oz. izpolnitvijo zahtevanih osebnih podatkov izjavljam, da sem seznanjen in soglašam ter izrecno dovoljujem upravljalcu mojih osebnih podatkov družbi In Se Rt d.o.o., Gorče 20d, matična št.:629086000, ID za DDV: SI91930642, zakoniti zastopnik Aleš Brumnik, družba je vpisana pri Okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu ( v nadaljevanju družba), da zbira in obdeluje moje osebne podatke, ki sem jih vnesel v vnosni obrazec za naslednje namene:

1. Direktnega trženja produktov in storitev družbe , ki so vsakokrat objavljene na spletni strani in sicer za namen:
Prejema in obdelave naročila, poizvedbe oz. vprašanja, pripravo ponudbe oz. odgovora ter vzpostavitve kontakta oz. komunikacije.

Soglašam z obdelavo mojih osebnih podatkov s strani družbe in izjavljam, da sem seznanjen z namenom obdelave teh osebnih podatkov za potrebe neposrednega trženja in sem seznanjen z dejstvom, da se lahko kadarkoli odjavim/odstopim od soglasja za namen direktnega trženja s klikom na povezavo za odjavo.

2. Posredovanja sporočil z oglasnimi vsebinami za namen:
Obveščanja o obravnavi reklamacij, tehničnih novostih produktov o novih produktih in storitvah, posebni dnevni ponudbi, ugodnostih pri plačilih za produkte in storitve, ki so vsakokrat objavljene na spletni strani družbe.


Soglašam z obdelavo mojih osebnih podatkov s strani družbe in izjavljam, da sem seznanjen z namenom obdelave teh osebnih podatkov za namen obveščanja po naslednjih poteh:

 • e-sporočila
 • SMS/MMS
 • Po pošti
 • Online-sporočanje

Seznanjen sem z dejstvom, da se lahko kadarkoli odjavim/odstopim od soglasja za namen prejemanja sporočil z oglasnimi vsebinami s klikom na odjavo posamezne poti.

Potrjujem da sem starejši/a od 15 let in sem seznanjen/a s Splošnimi pogoji obdelave osebnih podatkov, katere sem podal prostovoljno ter svojimi pravicami do upravljalca mojih osebnih podatkov.
Vaše osebne podatke bomo hranili tako dolgo, dokler se ne boste s klikom na odjavo odjavili iz naše zbirke osebnih podatkov za posamezne namene uporabe in poti.

Obdelava in varna uporaba vaših osebnih podatkov se bo vršila v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1 in Uredbo (EU) 2016/679 in družba, ki je upravljalec vaših osebnih podatkov izjavlja, da nosi popolno odgovornost za zakonito uporabo.

Izjavljamo, da vaših osebnih podatkov, katere ste nam posredovali ne bomo prenašali izven naše zbirke osebnih podatkov.

Poleg odjave/odstopa od vašega soglasja za posamezne namene imate v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov ZVOP-1 in v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 GDPR še naslednje pravice, ki jih uveljavljate pri družbi na način, da pošljete zahtevo po e-pošti na e-naslov info@in-sert.si:

 • Pisno zahtevo za dostop do svojih osebnih podatkov.
 • Pisno zahtevo, da se vam dopustiti, da osebne podatke popravljate in dopolnjujete v obsegu, ki ga predvidevajo rubrike soglasja.
 • Pisno zahtevo, da se vam posreduje poročilo za katere namene, kdaj in katere osebne podatke je družba uporabljala.
 • Pisno lahko uveljavljate pravico do omejitve obdelave in pošljete ugovor/pritožbo na pristojnega državnega varuha osebnih pravic, če smatrate, da so kršene vaše pravice.